IT ... InformationsTeknologiHandelsskolen Knord


Opdateret 8. marts 2019

    

s nærmere om copyright og indhold

Søren "Noah" Nielsen
Skolelærer, IT-underviser m.m.