IT ... InformationsTeknologiHandelsskolen


Opdateret 20. marts 2018

    

s nærmere om copyright og indhold

Søren "Noah" Nielsen
Skolelærer, IT-underviser m.m.